Refusjon

Helfo

Barn og unge under 20 år, samt enkelte voksne kan få støtte til kjeveortopedisk behandling. For at barnet ditt skal ha rett på refusjon må det foreligge en henvisning til kjeveortopedisk behandling fra tannpleier eller tannlege. Refusjonsretten gjelder for barn og unge til og med det året man fyller 20.  Per i dag gis det mellom 40-100% støtte fra Helfo, avhengig av hvor stort behovet er. Refusjonen Helfo gir er basert på offentlige takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Refusjonsgruppene er delt i tre:

Gruppe A: Svært stort behov. 100 prosent dekning etter honorartakstene

Gruppe B: Stort behov. 75 prosent dekning etter honorartakstene (90 prosent ved søskenmoderasjon)

Gruppe C: Klart behov. 40 prosent dekning etter honorartakstene (60 prosent ved søskenmoderasjon). OBS: Denne gruppen kan endres fra 2020.

Søskenmoderasjon: Dersom flere søsken i familien har behov for kjeveortopedisk behandling vil støtten øke fra barn nummer to (se over innad de ulike gruppene). Dette vil kjeveortopeden informere dere om på konsultasjonstimen.

 

I Norge er det fri prissetting på alle tannlegetjenester - også kjeveortopedisk behandling. De offentlige takstene er ikke regulert i tråd med prisøkningen ellers i samfunnet. Derfor er det slik at både offentlige og private kjeveortopeder har høyere priser enn takstene fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Et mellomlegg betales; det tilsvarer prisforskjellen mellom honorartaksten fastsatt av myndighetene, og prisen tannlegen har satt for en behandling.

Vi har direkte oppgjør med Helfo, du trenger dermed kun å betale egenandel til oss. Du får et kostnadsoverslag for behandlingen under konsultasjonstimen, før eventuell behandling startes.

 

Mer utfyllende informasjon om regelverket finner du her:

https://www.kjeveortopediskforening.no/c-73-Regler-for-refusjon,-HELFO.aspx