Refusjon

Helfo 

Barn og unge under 20 år kan få støtte til kjeveortopedisk behandling. Per i dag gis det mellom 40-100% støtte fra Helfo, avhengig av hvor stort behovet er. Refusjonen Helfo gir er basert på offentlige takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Refusjonsgruppene er delt i tre: 

Gruppe A: Svært stort behov. 100 prosent dekning etter honorartakstene 

Gruppe B: Stort behov. 75 prosent dekning etter honorartakstene (90 prosent ved søskenmoderasjon) 

Gruppe C: Klart behov. 40 prosent dekning etter honorartakstene (60 prosent ved søskenmoderasjon). OBS: Denne gruppen kan endres fra 2020. Utdrag fra Statsbudsjettet 2019:  

Helsedirektoratet har  oppdrag fra Helse– og omsorgsdepartementet gjort en bred utredning angående folketrygdens stønadsordning til tannregulering (kjeveortopedi).
I Rapport IS-2653 Kjeveortopedi – kriterier for stønadsberettiget behandlingforeslås det å gjøre innskrenkninger av de tilstander som folketrygden yter stønad til behandling av.

(https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2019/dokumenter/pdf/hod.pdf )

Søskenmoderasjon: Dersom flere søsken i familien har behov for kjeveortopedisk behandling vil støtten øke fra barn nummer to (se over innad de ulike gruppene). Dette vil kjeveortopeden informere dere om på konsultasjonstimen. 

De offentlige takstene er ikke alltid regulert i tråd med prisøkningen ellers i samfunnet. Derfor er det slik at både offentlige og private kjeveortopeder har høyere priser enn takstene fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Kjeveortopeder og andre innen tannhelsetjenesten har fri prissetting. Et mellomlegg betales; det tilsvarer prisforskjellen mellom honorartaksten fastsatt av myndighetene, og prisen tannlegen har satt for en behandling. 

Siden vi har direkte oppgjør med Helfo, trenger dere kun å betale deres egenbetaling til oss. Dere vil få et kostnadsoverslag for behandlingen ved konsultasjonstimen, før eventuell behandling startes. 

Mer utfyllende informasjon om regelverket finner du her:

https://www.kjeveortopediskforening.no/c-73-Regler-for-refusjon,-HELFO.aspx 

For at barnet ditt skal ha rett på refusjon må det foreligge en henvisning til kjeveortopedisk behandling. Tannpleiere og tannleger vurderer behovet for behandling, og henviser eventuelt videre til kjeveortoped. Refusjonsretten gjelder for barn og unge til og med det året man fyller 20. 

Diagnosen som avgjør om man får refusjon tilsvarende gruppe A, B eller C, settes av kjeveortopeden etter en helhetlig vurdering på konsultasjonstimen. Les mer om dette under, punkt 8 (Bittanomalier, side 10): 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0ea6ec51a12d4d66bc43cb4e4af539f7/gule-hefte-2019-0021404233.pdf